Page tree

Versions Compared

Key

 • This line was added.
 • This line was removed.
 • Formatting was changed.

...

Sv translation
languageen
Newsletter_body
Logologo_de_screen.png

Newsletter_header
SubtitleNieuwsbrief
Colorblue
LogoPageLogos - andere Länder
TitleBlik op ECG Nederland
Releasefebruari 2020
Logologo_AS_NL_Nederland_en_color_WEB.png

Beste mensen,

Met deze nieuwsbrief informeren we jullie maandelijks over alle activiteiten die onlangs hebben plaatsgevonden in het kader van Economy for the Common Good (ECG) of in de nabije toekomst nog gaan plaatsvinden. De nieuwsbrief is bedoeld voor iedereen die direct of indirect betrokken is bij ECG in Nederland.

Met de Blik werpen we een blik op het ECG-proces, dat wil zeggen op bottom-up initiatieven van de ECG-beweging in Nederland en op de faciliteringsprocessen van de Nederlandse ECG-vereniging. Daarnaast belichten we verwante ontwikkelingen die in dienst staan van de transitie naar een nieuwe economie.

In deze nieuwsbrief lezen jullie over het aankomende bezoek van Christian Felber en Michel Bauwens naar Amsterdam en over de internationale ECG-consultancy training die eind januari in Utrecht plaatsvond. Tevens over de eerste bevindingen van de bedrijven die in Brabant de ECG-balans aan het opstellen zijn.

Mede namens het bestuur van ECG Nederland wensen wij jullie veel leesplezier!

Fernando Suárez Müller & Evelyn Boksebeld

Newsletter_rubric
RubricThema's:
Colorblue
Iconicon_ECG_seeds.png

Table of Contents
maxLevel4
minLevel2
indent20px
absoluteUrltrue
excludeThema's:
printablefalse

Newsletter_rubric
RubricNIEUWS
Colorgreen
Iconnews

Felber & Bauwens in Pakhuis de Zwijger

Op dinsdag 3 maart zal er in Pakhuis de Zwijger in Amsterdam een discussieavond plaatsvinden met Christian Felber en Michel Bauwens. Het thema van deze avond is democratisering van onze economie. Van 20.00 tot 22.00 uur spreken we onder meer over het instellen van pilots met buurtbudgetten in Amsterdam en het omvormen van Amsterdam tot Common Good City. Naast Christian en Michel sluiten ook Rutger Groot Wassink (wethouder) en anderen bij de discussie aan.

Meer informatie volgt spoedig op de agenda van Pakhuis de Zwijger.

Bron: Charley Fiedeldij Dop, Fernando Suárez Müller

Felber bij de KNAW

Christian Felber zal op dinsdag 3 maart een lezing geven aan de Koninklijke Nederlandse Academie der Wetenschappen (KNAW). Dit evenement zal plaatsvinden van 14.00 tot 17.00 uur. De locatie van de lezing wordt nog bekend gemaakt op de website van de KNAW.

De lezing is een thematisch vervolg op het pleidooi voor een ethische economie, dat Bart Nooteboom (Universiteit van Tilburg) op 6 februari voerde bij de KNAW naar aanleiding van zijn boek Uprooting Economics. A Manifesto for Change.

"De KNAW en haar instituten organiseren wekelijks lezingen en bijeenkomsten over actuele wetenschappelijke ontwikkelingen of over de wetenschap achter de actualiteit. Veel van deze bijeenkomsten zijn toegankelijk voor een breed publiek"

Ellen Oetelmans, verantwoordelijk voor Impact Economie bij de gemeente Amsterdam, heeft het bezoek van Felber aan de KNAW mede mogelijk gemaakt.

Bron: Ciara Gutierrez, Fernando Suárez Müller

Nieuwe promotievideo over ECG

Er is een nieuwe (Duitstalige) promotiefilm over ECG gemaakt. We zoeken vrijwilligers die willen helpen bij een ondertiteling van deze korte film. Meld je bij ons aan als je hier interesse in hebt. Je kunt het filmpje hier alvast bekijken.

Bron: Daniela von Pfuhlstein, Fernando Suárez Müller

United Economy

United Economy nodigt leden en vrienden van ECG Nederland uit voor een degrowth-gesprek, Let’s get to zero. Dit evenement zal op 10 maart plaatsvinden in Antropia in Driebergen.  Aan deelname zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie in de flyer.   

Bron: Jan Juffermans

Newsletter_rubric
RubricTerugblik
Colorgreen
Iconpen

ECG-consultancy in Utrecht

Van donderdag 30 januari t/m zondag 2 februari hebben negen cursisten (twee uit België, één uit Frankrijk en zes uit Nederland) hard gewerkt om de ECG-Matrix 5.0 onder de knie te krijgen. Dit gebeurde aan het Casco Art Institute: Working for the Commons in Utrecht. Onder de cursisten behoorden ook Sharona Ceha, lid van ECG-Amsterdam, en Iris Rusz, lid van ECG-Noord.

"Ik heb met veel plezier deelgenomen aan de consultantstraining van ECG. De matrix is een mooie holistische en integrale toetsing van de status van een organisatie. We hebben daar heel veel mee geoefend. Nu eerst nog een oefening op mijn eigen toko en dan de wijde wereld in. Op naar een gemene goed economie voor iedereen!", aldus Sharona.

"Met heel veel plezier heb ik de ECG consultancy-training gevolgd. Enthousiasmerende docenten, leuke internationale groep van 9 deelnemers met heel verschillende achtergronden. Vooraf leken vier achtereenvolgende dagen best lang, maar in de praktijk vond ik het niet zwaar. Ik ging met een hoofd vol opgedane kennis, ervaringen, dingen om te overdenken en inspirerende ideeën naar huis! Aanrader!", aldus Iris.

Estefanía Matesanz, voorzitter van ECG Nederland en organisator van de training, wil Casco hartelijk bedanken voor de terbeschikkingstelling van de ruimtes. Een speciaal woord van dank gaat ook uit naar Erik Uitenbogaard.

Bron: Iris Rusz, Sharona Ceha, Estefanía Matesanz

Kick-Off Planet Finance Community

De Nederlandse Vereniging voor Beroepsaccountants (NBA) heeft op dinsdag 4 februari de aftrap gedaan van Planet Finance – een community die tot doel heeft om de verbinding tussen accountancy en duurzaamheid te versterken. Dit gebeurde in Circl op de Zuidas in Amsterdam. Daphne Kolk en Lucas Geusebroek waren de drijvende krachten achter deze bijeenkomst.

Tijdens deze bijeenkomst van Planet Circle werd nagedacht over circulaire accounting en de impact daarvan op een businessmodel. Ook werd nagedacht over non-financial reporting en het belang van ethische (sociaal-ecologische) meetsystemen (zoals bv. de ECG-Matrix), die het werk van accountants kunnen verrijken. Jacqueline Hofstede en Fernando Suárez Müller waren aanwezig.

"Dankzij Daphne Kolk heeft het NBA een mooie start gemaakt met de financiële en juridische aspecten van Circulair Ondernemen. We hopen op een volgende bijeenkomst Economy for the Common Good te kunnen presenteren", aldus Jacqueline.

Bron: Jacqueline Hofstede, Fernando Suárez Müller

Tafelgesprek over SDG's

Op vrijdag 31 januari vond in restaurant Gys in Utrecht een tafelgesprek plaats met Gerd Hofielen over de implementatie van de Sustainable Developemt Goals via de ECG-Matrix. Gerd is auteur van een artikel over dit thema en lid van het Matrix Development Team. Hij was in Nederland ter gelegenheid van de ECG-consultancy training. De avond was georganiseerd door Estefanía Matesanz Medina, voorzitter van ECG Nederland. Jacqueline Hofstede van ECG-Noord en Frans Maas en Ger Pepels van ECG-Brabant waren aanwezig.

"Ik streef ernaar om vanuit de ECG-beweging aansluiting te vinden met de vele partijen die in Noord Nederland actief zijn met de Sustainable Development Goals zoals overheden, scholen, de Rijksuniversiteit Groningen en het Innovatie Cluster Drachten. Het werk van Gerd Hofielen over de verbinding tussen ECG en SDG's is daarbij van groot strategisch belang. Ik ben ben blij dat ik persoonlijk heb kunnen kennismaken met Gerd. We hebben afgesproken nader telefonisch contact te hebben over een inspiratiesessie of workshop later dit jaar in Noord Nederland", aldus Jacqueline.

"Dit was een mooie gelegenheid voor een verdiepende face-to-face afstemming met Gerd Hofielen, lid van de Matrix Development Hub. Issues die we bespraken waren: de betekenis en werking van de aangekondigde Microbalans, de ins en outs van de ECG richtlijnen betreffende de SDG’s en de vertaling van officiële documenten naar het Nederlands. Tevens hebben we gesproken over bevindingen van een van onze pioniers betreffende toepasbaarheid ECG voor circulaire bedrijven", aldus Frans.

"Na twee dagen trainingen brachten de facilitatoren Gerd en Nils van de ECG-training veel energie teweeg bij een divers gezelschap: het landelijke bestuur, vertegenwoordigers van twee lokale afdelingen, de coördinator van de landelijke ECG-wetenschapshub en twee deelnemers van de training raakten in een bijzonder geanimeerd gesprek over vele onderwerpen betreffende de ECG-Matrix. Er is landelijk interesse om een versterking van het ECG-netwerk mogelijk te maken. In het vervolg van deze bijeenkomst heb ik de verkenning inmiddels verder gebracht en hoop Ware Winst Brabant hierover op donderdag 20 februari te informeren", aldus Ger.

Bron: Jacqueline Hofstede, Frans Maas, Ger Pepels, Fernando Suárez Müller

Actief burgerschap in Eindhoven

Op zaterdag 18 januari vond een bijeenkomst plaats van het Landelijk Samenwerkingsverband Actieve burgers (LSA) en de Hogeschool van Breda in het Parktheater in Eindhoven, waar ECG-Brabant (Ware Winst Brabant) een workshop hield. De bijeenkomst stond in het teken van bewonersinitiatieven voor een duurzame wereld. 

Ware Winst Brabant had een kraam ingericht met materiaal over Economy for the Common Good, het werk van ons chapter en de relatie tot Sustainable Development Goals. ECG-Brabant verzorgde tevens een levendige workshop waarin de ECG-balans werd toegelicht aan de hand van de casus 'Het Parktheater'. Kijk voor meer informatie op de website.

Elly Rijnierse, coördinator van de wetenschapshub van ECG in Nederland, was er als speciale gast en sprak over de SDG's en de energietransitie. ECG is een nieuwe manier van denken die zij als actieve burger toepast in haar eigen buurt, Mariahoeve in Den Haag.

"Bewoners stelden zichzelf de vraag: willen we een snelle of een rechtvaardige transitie? De gemeente wilde vooral 'snel', maar de bewoners kozen voor 'rechtvaardig'. Dit betekent dat de uitdagingen op energiegebied in samenhang moeten blijven met andere uitdagingen. En natuurlijk mét bewoners aan tafel en door gebruik te maken van ieders capaciteiten: oriënteer, organiseer en overleg vooraf!", aldus Elly. 

Bron: Elly Rijnierse, Frans Maas

Newsletter_rubric
RubricVooruitblik
Colorgreen
Iconeye

ECG-jongeren hub

Van donderdag 20 t/m zondag 23 februari vindt in Tuttlingen de eerstvolgende bijeenkomst plaats voor jonge leden van ECG. Tijdens deze bijeenkomst vinden er filmavonden en discussies plaats. Ook wordt er nagedacht over projecten die jongeren kunnen presenteren op de Delegates Assembly in Zweden. Wil je andere jongeren leren kennen die in Europa bezig zijn met ECG? Neem contact op met Jens Metzger.

Bron: Jens Metzger

Training ECG-consultancy in Londen

Van donderdag 23 april t/m zondag 26 april vindt (bij voldoende aanmeldingen) in Londen de eerstvolgende Engelstalige ECG-consultancy training plaats. De training wordt georganiseerd door ECG Verenigd Koninkrijk, ECG België en ECG Nederland. Inhoudelijk komt de training overeen met de training die eind januari in Utrecht plaatsvond (zie bericht hierboven). In Londen zullen Gerd Hofielen en Nils Wittke trainers zijn. 

"The course will cover:

 • Applying ECG thinking and practice in organisations

 • Themes, aspects and indicators that constitute the Common Good Matrix

 • Creating a Common Good Report

 • Publishing a Common Good Balance Sheet

 • Building a professional practice as an ECG consultant

 • The course also forms the basis for becoming a certified ECG Consultant."

Ben je geïnteresseerd? Meld je dan direct bij Bridget Knapper van ECG Verenigd Koninkrijk aan!

Bron: Bridget Knapper, Fernando Suárez Müller

Bereid je voor op de klimaatstaking

Op vrijdag 24 april zal de volgende wereldwijde klimaatstaking van Fridays for Future plaatsvinden. De staking is een kans ECG onder de aandacht te brengen, vooral ook bij de jongere generatie. Materiaal voor de staking kunnen jullie hier bestellen.

Bron: Daniela von Pfuhlstein

Eigendomsconferentie

Op maandag 9 maart vindt op landgoed De Horst in Driebergen de Eigendomsconferentie plaats. De conferentie begint om 9.30 en eindigt om 18.30. Leden en vrienden van ECG Nederland zijn door Jennifer Benson, zelf ook vriend van ECG, uitgenodigd tot deelname.

Deze conferentie over eigendom, die zelf geen winstoogmerk kent, is bedoeld voor ondernemers en belangstellenden die meer willen weten over de functie van eigendom in relatie tot thema’s als eigenaarschap, financiering, winstbestemming, visie en missie, bedrijfsopvolging en samenwerken.

Kijk voor meer informatie op de website van de conferentie.

Bron: Jennifer Benson

Newsletter_rubric
RubricRegionale Groepen
Colorgreen
Iconlocal_chapter

Netwerkopbouw ECG-Utrecht

Op vrijdag 28 februari organiseert ECG-Utrecht een netwerkbijeenkomst op de Universiteit voor Humanistiek. De bijeenkomst is gericht op organisaties die zichzelf het doel stellen om de economie te humaniseren vanuit de structuur van organisaties zelf. Uitgenodigd zijn Stichting Waardenwerk, Otra, Governance & Integrity en het Humanistic Management Center. Het doel is om synergie te creëren tussen deze verwante organisaties. Voor vragen, neem contact op met Dieko Boekel of Fernando Suárez Müller.

Bron: Dieko Boekel, Fernando Suárez Müller

Money Making in Utrecht

Op dinsdag 3 december 2019 organiseerden ECG-Utrecht en Casco Art Institute een spelavond rondom het spel 'Money Maker' van Paul Brinkkemper van Stichting Ons Geld. Dit spel moet inzicht geven in de manieren waarop geldschepping, schuld en krediet ontstaan. Paul heeft het spel al meer dan 300 keer gespeeld met verschillende mensen, waaronder ook met beleidsmakers en bankiers (die het overigens heel leuk vonden om te spelen).

"Toen we het spel speelden was het eerst even wennen hoe wij als kersverse bankiers de markt konden beïnvloeden door goederen te kopen en te verkopen, en hoe ver je kan gaan met op de pof spelen. Het leuke van het spel is dat er veel verschillende elementen in zitten en er niet één winstrategie is. Je kan veel schulden maken en gokken dat je ook veel aan je investeringen verdient; je kan op safe spelen en hard onderhandelen om andere spelers overeind te houden bij een bankrun; je kan snel afbetalen, een hogere kredietwaardering krijgen en daardoor je risico's spreiden. Het leverde in ieder geval een interessante avond op en veel voeding voor gesprek. Wie ook een keer het spel wil spelen kan zich bij ons melden", aldus Dieko.

Bron: Dieko Boekel

Newsletter_rubric
RubricInternationale Ontwikkelingen
Colorgreen
Iconglobe

Delegates Assembly

Van vrijdag 8 t/m zondag 10 mei vindt in Zuid-Zweden de jaarlijkse Internationale Delegates Assembly van ECG plaats. Chapters en Hubs kiezen uit hun midden een afgezant, die de groep vertegenwoordigt. Afgezanten van chapters kunnen zich nu al hier aanmelden.


Bron: Daniela von Pfuhlstein

Zomerweek van 2021

Je leest het goed! Dit bericht gaat over de ECG-zomerweek van 2021. Die van 2020 vindt plaats van vrijdag 28 augustus t/m woensdag 2 september in het Jonathan Seminarhotel in het Duitse Chieming. Het organisatieteam wil de zomerweek van 2021 in de buurt organiseren, namelijk in Zwitserland. Via de Wiki zullen we alle ECG leden naar hun wensen voor deze evenementen vragen.

Bron: Thomas Schanz

Newsletter_rubric
RubricBedrijven
Colorgreen
Iconlighthouse

Pionier bedrijven in Brabant komen met 'Findings'

Ware Winst Brabant heeft de afgelopen maanden een peer review balans gemaakt van vier lokale bedrijven. De eerste resultaten ('findings') zijn nu binnen. De meeste bevindingen zijn positief, maar er is ook kritiek:

De ECG-calculator is volgens de bedrijven niet up-to-date. Er zijn verbeteringen mogelijk waar het gaat om een evenwichtige berekening van de balans tussen sociale en ecologische doelen. Tips ter verbetering hiervoor zullen worden doorgegeven. Ook was het een probleem dat de gehanteerde indicatoren lineaire bedrijven meten, in plaats van bedrijven die al stevig in de circulaire economie zitten. De bedrijven missen ook een lijst van anderen standaarden en evaluatie-modellen, die in de vragenlijst van de Matrix geïntegreerd kunnen worden.

De pionier-bedrijven uit Brabant willen graag doorgaan met hun balans en hopen dat hun eerste bevindingen worden opgepakt door het Matrix Development Team.

"Ware Winst Brabant kijkt terug op een inspirerende peer review-avond met vier aangesloten bedrijven. Onderwerp van het review was dit keer stakeholder ‘Klanten en Zakenpartners’ uit de Gemene Goed Balans. De vier bedrijven zijn verffabrikant Baril Coatings, uitgeverij Genoeg, circulair telecom & IT bedrijf Snew en Parktheater Eindhoven. Het was mooi om te zien hoe de Gemene Goed Balans vier zo verschillende bedrijven met elkaar verbindt en uitwisseling mogelijk maakt op een bedrijf-overstijgend niveau. De ECG Consultancy werd verzorgd door Jacqueline Hofstede van Ware Winst Noord en Miek Nooijen van Ware Winst Brabant, beide hierin opgeleid. Baril Coatings was dit keer de host en verzorgde een heerlijk buffet op locatie", aldus Frans.

Bron: Frans Maas

ECG bij Siemens in München

Andrea Behm van ECG-München sprak op woensdag 5 februari voor 6.000 aandeelhouders van Siemens over ECG en SDG's. Hij Zij probeerde de aandeelhouders te motiveren om de Common-Good-balans van Siemens op te stellen. Vroeg of laat moet dit gebeuren, of het nu met de ECG-Matrix is of met een ander systeem.

Buiten de vergaderruimte, de Olympia Halle, demonstreerden activisten voor een rechtvaardige economie (de foto is door Andrea zelf gemaakt).

Image Modified

Bron: Daniela von Pfuhlstein

Newsletter_rubric
RubricWetenschap
Colorgreen
Iconscience

Universiteit van Innsbruck doet langdurig onderzoek

De vakgroep Toegepaste Psychologie van de Universität Innsbruck wil een langdurig onderzoek doen bij bedrijven en organisaties die een Common-Good-balans hebben opgesteld. Het doel is om in kaart te brengen wat op de lange termijn de kosten en baten zijn van het maken van een ECG-balans. Wil je als bedrijf meedoen? Meld je dan aan bij de Oostenrijkse ECG afdeling. Kijk voor meer informatie op de website van de universiteit.

Bron: Daniela von Pfuhlstein

Call for Papers

Het beroemde wetenschappelijke tijdschrift voor duurzaamheid MDPI doet een call for papers over ‘Sustainable Economy for the Common Good’. Bijdragen kunnen tot donderdag 31 december 2020 worden ingediend.

ECG-conferentie

Elly Rijnierse, coördinator van de Nederlandse ECG-wetenschapshub, heeft bij het bestuur van ECG Nederland haar ideeën voor een nieuwe ECG-conferentie gepresenteerd. Onder de titel ‘A New Narrative for Europe: Leading by Example’ zou deze conferentie in Amsterdam moeten plaatsvinden. De ambitie is niet alleen om een conferentie te organiseren, maar ook om mogelijk Ursula von der Leyen te inspireren met een nieuw discours. Tijdens de conferentie in Bremen werd het volgende beeld getoond dat het idee samenvat.

Bron: Elly Rijnierse, Fernando Suárez Müller

Newsletter_rubric
RubricVereniging
Colorgreen
Iconpeople

Nieuw portaal voor de ICT-systemen

Op de foto zien jullie het nieuwe portaal tot de verschillende ICT-systemen van Economy for the Common Good. Op de Wiki vinden jullie ook informatie over wat er allemaal is veranderd. We hopen dat onze IT nu gebruikersvriendelijker geworden is. Er moet nog het één en ander gebeuren, maar dit is een begin!

Bron: Petra Vogt

Vacature

Er is een vacature bij het Federation Management Team. Men is op zoek naar een lid van ECG dat deel wil worden van het Management Team. Langdurige ervaring bij ECG en in de IT zijn vereisten. Neem contact op met Manfred Jotter als je interesse hebt en meer informatie wilt.

Bron: Gus Hagelberg

Newsletter_rubric
RubricAgenda
Colorgreen
Iconappointment

Donderdag, 20 februari t/m zondag, 23 februari 2020
D-Tuttlingen

ECG-jongeren hub 
Bijeenkomst voor jonge leden van ECG uit heel Europa.


Vrijdag, 28 februari 2020
NL-Utrecht

Netwerkbijeenkomst 
ECG-Utrecht organiseert in de middag een netwerkbijeenkomst op de Universiteit voor Humanistiek.


Dinsdag, 3 maart 2020
NL-Amsterdam

KNAW-lezing van Christian Felber 
De lezing vindt in de middag vanaf 14.00 uur plaats. Hou de website van het KNAW in de gaten voor de locatie.


Dinsdag, 3 maart 2020
NL-Amsterdam

Bijeenkomst in Pakhuis de Zwijger met Felber en Bauwens 
Het thema is ‘Naar een democratische economie’. De bijeenkomst vindt plaats vanaf 20.00 uur.


Maandag, 9 maart 2020
NL-Driebergen

Eigendomsconferentie 
Van 9.30 t/m 18.30 uur op landgoed De Horst in Driebergen.


Dinsdag, 7 april t/m woensdag, 8 april 2020
D-Berlin

Sustainability Leaders Congress 
Een tweedaags internationaal congres over management en duurzaamheid.


Donderdag, 23 april t/m zondag, 26 april 2020
VK-Londen

ECG-consultancy training 
Een vierdaagse training over de basis van de ECG-Matrix 5.0.


Vrijdag, 24 april 2020
NL-Den Haag

Klimaatstaking 
Maak ECG bekend op de klimaatstaking van Fridays for Future!


Vrijdag, 28 augustus t/m woensdag, 2 september 2020
D-Chieming

ECG-zomerweek 
Een zesdaagse internationale ECG bijeenkomst in Beieren met workshops en activistische voorbereidingen.Voor de groei en bloei van een nieuwe economie zijn we aangewezen op de inzet van vrijwilligers, de betalingen van leden en de donaties van vrienden en partners.

Doe mee!

 • We verwelkomen iedereen die echt actief wil worden. Word actief!
 • Als lid help je ons financieel vooruit en beslis je mee. Word lid!
 • Voor ons als non-profit organisatie zijn donaties van groot belang om projecten mogelijk te maken. Word sponsor!

Informatie over de veiligheid van je gegevens

Je hebt de Blik ontvangen omdat je je in het verleden hebt aangemeld of interesse hebt getoond in de activiteiten van ECG Nederland.
Voor de nieuwsbrief gebruiken we alleen je e-mailadres en geen andere privégegevens.
Nadere informatie over de omgang met je persoonsgegevens door ECG vind je hier.
Mocht je deze nieuwsbrief niet meer willen ontvangen, dan kun je je hier afmelden of schrijf ons een mail

Impressum | Website